13. 02. 2018 Časopis Můj svět požádal o vytvoření testu s tématem mentálních návyků v oblasti bohatství

TEST – mentální návyky v oblasti bohatství

17. 12. 2017 Časopis Meduňka otiskl vánoční povídku s tématikou peněz

24. 6. 2017 Ostrava – kurz Alternativní finanční gramotnosti

Stejné, ale pokaždé jiné. Každá skupina účastníků si tvoří přesně to, co potřebuje. Tentokráte na základě podnětů a motivací vznikl následují příspěvek:

Jak zbohatnout do 2 minut?

4. 3. 2017 Ostravakurz Alternativní finanční gramotnosti

Vědět je důležité, ale pouze „vědět“ nestačí!

Nezisková organizace Gaude z.s. nás v rámci svého projektu Kruhy přizvala ke spolupráci v oblasti finančního vzdělávání. (Televizní záznam z akce projektu Kruhy zde.)

Společně jsme se bavili, učili hrou a hledali inspiraci v oblasti financí a klasické finanční gramotnosti.

Současně s tím jsme rozkrývali provázanost oblasti peněz s osobním či rodinným nastavením, emoční inteligencí apod. Účastníci byli také seznámeni s celkovým přehledem na trhu osobnostního rozvoje, který mohou využít v případě, že jsou v oblasti peněz nespokojeni. Některé principy, týkající se fungování v oblasti peněz, jsme si názorně ukázali a každý si mohl vybrat, co s ním osobně rezonuje.

finanční gramotnost hra

Zde jsme se seznamovali s různými způsoby zhodnocení prostředků. Velký úspěch sklidila „hra na akcie a dluhopisy“, kde jsme se seznámili se základními principy investování, které si lidé často pletou se „spořením“.

hra na investování

Informací bylo hodně…

Z některých situací bylo jasné, že víme, co je pro nás v oblasti peněz nejvhodnější, ale někdy se potřebujeme zastavit, abychom si toho všimli a nebyli pod tlakem stresu a emocí.

osobnostní rozvoj

Spontánní zpětná vazba jedné z účastnic, která celoživotně prožívala oblast peněz jako „stres“ v oblasti pracovní i rodinné.

Odjížděla jsem s pocitem, že ty prachy nejsou tak děsivé ?. Mě osobně to bylo fakt ušité na míru, páč nevím zda by mě bavilo, kdyby to bylo čistě „finanční“ ?, ale alternativně finanční je jiné kafe, pro mě to pravé! Ivana.